تراز کنیم تا تراز ببینیم

خرید خدمات

ردیف عنوان خدمت نحوه ارائه  بهاء (ریال) نحوه تسویه
         
۱ مشاوره و نیازسنجی جهت انتخاب و خرید نرم افزار جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰ تسویه از طریق درگاه بانکی یا انتقال کارت به کارت و سپس تنظیم قرار ملاقات جهت حضور مشاور در محل مشتریان
       
۲ مشاوره و ارزیابی سطح کیفی بهره برداری از نرم افزار کنونی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۳ مشاوره و نظارت بر مذاکرات خرید نرم افزار جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۴ مشاوره طراحی سیستم و روشهای حسابداری به همراه گزارشات مالی و مدیریتی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۵ مشاوره و ارزیابی سطح کیفی عملیات حسابداری جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۶ مشاوره ، ارزیابی و ارتقاء سطح توانمندی نیروهای انسانی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۷ مشاوره و نظارت بر پیاده سازی نرم افزارها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۸ مشاوره و نظارت بر جذب و تامین نیروهای خدمات حسابداری مالی ، حسابداری مالیاتی و حسابرسی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۹ برگزاری جلسه مشاوره ارزیابی کلیه بخشهای سازمان
به منظور اجرای عملیات مشاوره ای و طراحی سیستم و روشهای حسابداری به صورت پروژه ای در آینده بر اساس قرارداد خاص
جلسه ۳ ساعته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

  

 

  جهت خرید هر یک از خدمات فوق کلیک کنید

 

این خدمات صرفا در محدوده استانهای تهران - البرز و مازندران به صورت حضوری و در محل مشتریان مطابق این نرخ گذاری برگزار می شود.
اعزام مشاور به سایر استانها مطابق توافق خاص قابل انجام می باشد