تراز کنیم تا تراز ببینیم

خرید خدمات

ردیف عنوان خدمت نحوه ارائه  بهاء (ریال) نحوه تسویه
         
۱ مشاوره حضور در همایشها و نمایشگاها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰ تسویه از طریق درگاه بانکی یا انتقال کارت به کارت و سپس تنظیم قرار ملاقات جهت حضور مشاور در محل مشتریان
       
۲ مشاوره تولید محتوی بصری جهت انتشار در صفحه مجازی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۳ مشاوره و ارتقا سطح توانمندی مذاکرات فروش و عقد قرارداد جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۴ مشاوره و ارزیابی نقاط قوت خدمات سازمان و بهره برداری بهینه آنها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۵ مشاوره و ارزیابی توانمندی های سازمان جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۶ مشاوره و ارتقا سطح توانمندی نیرو های انسانی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۷ مشاوره و تدوین سبد خدمات و نرخ گذاری آنها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۸ برگزاری جلسه مشاوره ارزیابی سازمان ، محصولات و خدمات
به منظور اجرای عملیات مشاوره به صورت پروژه ای در آینده بر اساس قرارداد خاص
جلسه ۳ ساعته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
       
۹ درج مقالات در سایت ترازبین بدون تولید محتوی به ازای هر مقاله ۲,۰۰۰,۰۰۰
       
۱۰ انتشار مقالات در صفحه های مجازی ترازبین بدون تولید محتوی به ازای هر سری ۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

جهت خرید هر یک از خدمات فوق کلیک کنید

 

خدمات ردیفهای ۱ الی ۸ صرفا در محدوده استانهای تهران-البرز و مازندران به صورت حضوری و در محل مشتریان مطابق این نرخ گذاری برگزار می شود.
اعزام مشاور به سایر استانها مطابق توافق خاص قابل انجام می باشد