تراز کنیم تا تراز ببینیم

خرید خدمات

ردیف عنوان خدمت نحوه ارائه  بهاء (ریال) نحوه تسویه
         
۱ مشاوره و ارزیابی محصولات نرم افزاری جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰ تسویه از طریق درگاه بانکی یا انتقال کارت به کارت و سپس تنظیم قرار ملاقات جهت حضور مشاور در محل مشتریان
       
۲ مشاوره تولید و انتشار محتواهای بصری جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۳ مشاوره مدیریت و برگزاری جلسات دمو نرم افزار جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۴ مشاوره تدوین سبد محصولات و نرخ گذاری آنها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۵ مشاوره ارتقاء سطح توانمندی نیروهای انسانی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۶ مشاوره حضور در همایشها و نمایشگاهها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۷ مشاوره و ارزیابی سطح توانمندی بازاریابی سازمان جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
       
۸ برگزاری جلسه مشاوره ارزیابی سازمان ، محصولات و خدمات
به منظور اجرای عملیات مشاوره به صورت پروژه ای در آینده بر اساس قرارداد خاص
جلسه ۳ ساعته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
       
۹ درج مقالات در سایت ترازبین بدون تولید محتوی به ازای هر مقاله ۲,۰۰۰,۰۰۰
       
۱۰ انتشار مقالات در صفحه های مجازی ترازبین بدون تولید محتوی به ازای هر سری ۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

جهت خرید هر یک از خدمات فوق کلیک کنید

 

 

خدمات ردیفهای ۱ الی ۸ صرفا در محدوده استانهای تهران-البرز و مازندران به صورت حضوری و در محل مشتریان مطابق این نرخ گذاری برگزار می شود.
اعزام مشاور به سایر استانها مطابق توافق خاص قابل انجام می باشد