تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

 

دسته بندی خدمات حسابداری و مالی با توجه به ریز سرویسهای موجود برای هر گروه از مشتریان متفاوت و نیازمند بررسی و تحلیل ویژه ای است. این دسته بندی در هر سطح از بازار و مشتریان حاضر در آن نیازمند تعیین نرخ خاصی می باشد تا بتواند ضمن جذب مشتریان به توان مالی آنها نیز توجه نماید. تولید دسته بندی های حرفه ای خدمات و نرخ گذاری های موثر با استفاده از مشورتهای حرفه ای امکان پذیر می گردد.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.