تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 •  

  شناسایی بهره برداران خدمات حسابداری و مالی و درک دقیق خدمات مورد انتظار آنها و همچنین توجه به میزان بودجه مالی و سطح توانمندی نیروهای انسانی سازمان در امر پیاده سازی روشها و اقدامات،متخصصین را در انتخاب و معرفی خدمات مناسب به آنها یاری می رساند. این توانمندی ها با شناسایی خدمات و کیفیت آنها در بازار خدمات حسابداری و مالی همراه با بررسی و دریافت اطلاعات از توانمندیهای انسانی سازمانهای ارائه دهنده خدمات کامل می گردد. این فرآیند می تواند موجب برقراری ارتباط بین بهره برداران و ارائه دهنده گان خدمات شود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  تدوین برنامه هایی برای دستیابی به اهداف بازاریابی از طریق ظرفیتهای موجود در حوزه تجارت الکترونیک، علاوه بر دانش تولید آنها خصوصا در حوزه شناخت ابزار و تکنولوژی های تولید محتوی های بصری، نیازمند دانش و مهارت لازم همراه با وجود تجربه ای طولانی و عمیق در صنعت و فعالیت مربوطه می باشد. این نوع نیازها در حوزه بازاریابی خدمات حسابداری و مالی و نوع و روش ارائه از سوی سازمانها به جهت تنوع بالا در نگرشهای عملیاتی و مشاوره ای و همچنین وجود بهره بردارانی با نوع خواسته ها و سلایق گوناگون ، دریافت مشاوره های تخصصی مربوطه را لازم می سازند.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  بسیاری از ارائه دهندگان خدمات حسابداری و مالی به دلیل عدم اطلاع از تمامی ظرفیتها و توانمندی های در سازمان خود در مواردی از بازار اصلی خود دور می شوند و یا مجبور به انتخاب اشتباه مشتریان خود خواهند شد. شناسایی این توانمندیها با استفاده از بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه هایی چون پاسخ گویی به سلایق کاربران ، ظرفیتهای موجود در زمان پیاده سازی روشها و مشاوره ها ، میزان تطبیق مشاوره ها و خدمات با نوع نیازها در هر یک از صنایع و گروه های بهره بردار و ... لازمه تدوین برنامه های بازاریابی موثر و پاسخگو به اهداف سازمان است.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  همایشها و نمایشگاه های تخصصی جهت معرفی و جذب مشتریان مورد توجه بسیاری از سازمانها واقع می گردد. اما اجرای این گونه اقدامات نیازمند تدوین برنامه های مدون همراه با آموزشهایی تخصصی جهت مراحل قبل از حضور ، حین حضور و بعد از اتمام دوره برگزاری با توجه به میزان بودجه سازمان می باشد تا بتوان اهداف معینی را دنبال نمود و میزان اثرگذاری اقدامات فوق را در امر بازاریابی خدمات قابل ارائه سازمان مورد سنجش قرار داد. دستبابی به نتایجی مطلوب در این حضورها با دریافت مشاوره های لازم امکان پذیر خواهد بود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  مدیریت مذاکرات عقد قراردادهای فروش خدمات فرصت تمام کننده ای در مسیر بازاریابی و جذب مشتریان می باشد. این بخش از فرآیند عملیاتی بازاریابی و فروش خدمات سازمان را می بایست هوشمندانه و با بهره گیری حداکثری از مهارتهای تخصصی به اتمام رساند. تلاش های هر سازمان برای کسب این دسته از مهارتها در مدت کوتاهی تاثیرات خود را نمایان می سازد ، فقط کافی است در جهت کسب این مهارتها مشورت های لازم را دریافت نماییم.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  تعداد نیروهای انسانی حوزه بازاریابی سازمان و تحصیلات آنها در میزان جذب مشتریان به تنهایی نمی تواند موثر واقع گردد. منابع انسانی موجود را می بایست با استفاده از دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه بازاریابی خدمات حسابداری و مالی در مسیری هدفمند با ارائه آموزشهای لازم و راهبری دقیق و کارآمد مدیریت نمود. انتقال این نوع دانش و تخصص به نیروهای انسانی از طریق دریافت مشاوره های تخصصی مربوطه امکان پذیر می باشد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید  

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  دسته بندی خدمات حسابداری و مالی با توجه به ریز سرویسهای موجود برای هر گروه از مشتریان متفاوت و نیازمند بررسی و تحلیل ویژه ای است. این دسته بندی در هر سطح از بازار و مشتریان حاضر در آن نیازمند تعیین نرخ خاصی می باشد تا بتواند ضمن جذب مشتریان به توان مالی آنها نیز توجه نماید. تولید دسته بندی های حرفه ای خدمات و نرخ گذاری های موثر با استفاده از مشورتهای حرفه ای امکان پذیر می گردد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  برای جذب مشتریان خدمات می بایست نسبت به شناسایی و سنجش کیفی توانمندی های موجود در سازمان ارائه دهنده خدمت یا واسط در معرفی آن نسبت به اجرای بازاریابی خدمات حسابداری و مالی مورد نظر اقدام نمود. شناسایی و بهره گیری از این توانمندی ها، نیازمند دانش و مهارت خاص خود می باشد که از طریق دریافت تجربیات تخصصی میسر می گردد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.