تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

مدیریت فرآیند دمو محصولات نرم افزاری ضمن نیازمندی به اقداماتی به عنوان پیش نیاز ، به دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه نرم افزار ، شناخت انتظارات کاربران نرم افزارهای حسابداری و مالی و فرآیندهای عملیاتی روزانه آنها نیز نیازمند می باشد. مجموعه نیازمندی های فوق با مذاکرات عقد قراردادهای فروش نرم افزار که به عنوان فرصت تمام کننده ای در مسیر بازاریابی و جذب مشتریان می باشد، فرآیند عملیاتی بازاریابی و فروش محصولات نرم افزاری را کامل می نماید. همه این عملیات را می توان در سازمانهای تولید کننده نرم افزار و یا ارائه کنندگان آنها با بهره گیری از مشاوره های لازم تقویت نمود.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.