تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

شناسایی بهره برداران نرم افزارهای حسابداری و مالی و درک دقیق ابزارهای مورد انتظار آنها و همچنین توجه به میزان بودجه مالی و سطح توانمندی نیروهای انسانی سازمان در امر کاربری نرم افزارها ،متخصصین را در انتخاب و معرفی نرم افزار مناسب به آنها یاری می رساند. این توانمندی ها با شناسایی محصولات نرم افزاری در بازار صنعت نرم افزار و توانمندی های فنی، امکانات و ابزارهای موجود در آن همراه با بررسی و دریافت اطلاعات از توانمندیهای انسانی سازمانهای ارائه دهنده محصولات نرم افزاری کامل می گردد. این فرآیند می تواند موجب برقراری ارتباط بین بهره برداران و تولید کنندگان نرم افزارها شود.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.