تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 •  

  مدیریت فرآیند دمو محصولات نرم افزاری ضمن نیازمندی به اقداماتی به عنوان پیش نیاز ، به دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه نرم افزار ، شناخت انتظارات کاربران نرم افزارهای حسابداری و مالی و فرآیندهای عملیاتی روزانه آنها نیز نیازمند می باشد. مجموعه نیازمندی های فوق با مذاکرات عقد قراردادهای فروش نرم افزار که به عنوان فرصت تمام کننده ای در مسیر بازاریابی و جذب مشتریان می باشد، فرآیند عملیاتی بازاریابی و فروش محصولات نرم افزاری را کامل می نماید. همه این عملیات را می توان در سازمانهای تولید کننده نرم افزار و یا ارائه کنندگان آنها با بهره گیری از مشاوره های لازم تقویت نمود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  تدوین برنامه هایی برای دستیابی به اهداف بازاریابی از طریق ظرفیتهای موجود در حوزه تجارت الکترونیک، علاوه بر دانش تولید آنها خصوصا در حوزه شناخت ابزار و تکنولوژی های تولید محتوی های بصری، نیازمند دانش و مهارت لازم همراه با وجود تجربه ای طولانی و عمیق در صنعت و فعالیت مربوطه می باشد. این نوع نیازها در حوزه بازاریابی نرم افزارهای تولیدی و خدمات قابل ارائه سازمانها که به جهت تنوع بالا در نگرشهای تولید و همچنین وجود بهره بردارانی با نوع خواسته ها و سلایق گوناگون ، دریافت مشاوره های تخصصی مربوطه را لازم می سازند.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  شناسایی بهره برداران نرم افزارهای حسابداری و مالی و درک دقیق ابزارهای مورد انتظار آنها و همچنین توجه به میزان بودجه مالی و سطح توانمندی نیروهای انسانی سازمان در امر کاربری نرم افزارها ،متخصصین را در انتخاب و معرفی نرم افزار مناسب به آنها یاری می رساند. این توانمندی ها با شناسایی محصولات نرم افزاری در بازار صنعت نرم افزار و توانمندی های فنی، امکانات و ابزارهای موجود در آن همراه با بررسی و دریافت اطلاعات از توانمندیهای انسانی سازمانهای ارائه دهنده محصولات نرم افزاری کامل می گردد. این فرآیند می تواند موجب برقراری ارتباط بین بهره برداران و تولید کنندگان نرم افزارها شود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  برای جذب مشتریان نرم افزارها می بایست نسبت به شناسایی و سنجش کیفی توانمندی های موجود در سازمان تولیدکننده یا واسط در عرضه آن نسبت به اجرای بازاریابی محصولات نرم افزاری مورد نظر اقدام نمود. شناسایی و بهره گیری از این توانمندی ها، نیازمند دانش و مهارت خاص خود می باشد که از طریق دریافت تجربیات تخصصی میسر می گردد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  دسته بندی نرم افزارهای تولیدی با توجه به ریز ابزارهایی که در آنها تعبیه شده است برای هر گروه از مشتریان متفاوت و نیازمند بررسی و تحلیل ویژه ای است. این دسته بندی در هر سطح از بازار و مشتریان حاضر در آن نیازمند تعیین نرخ خاصی می باشد تا بتواند ضمن جذب مشتریان به توان مالی آنها نیز توجه نماید. تولید دسته بندی های حرفه ای و نرخ گذاری های موثر با استفاده از مشورتهای حرفه ای امکان پذیر می گردد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  تعداد نیروهای انسانی حوزه بازاریابی سازمان و تحصیلات آنها در میزان جذب مشتریان به تنهایی نمی تواند موثر واقع گردد. منابع انسانی موجود را می بایست با استفاده از دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه بازاریابی نرم افزارهای حسابداری و مالی در مسیری هدفمند با ارائه آموزشهای لازم و راهبری دقیق و کارآمد مدیریت نمود. انتقال این نوع دانش و تخصص به نیروهای انسانی از طریق دریافت مشاوره های تخصصی مربوطه امکان پذیر می باشد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  همایشها و نمایشگاه های تخصصی جهت معرفی و جذب مشتریان مورد توجه بسیاری از سازمانها واقع می گردد. اما اجرای این گونه اقدامات نیازمند تدوین برنامه های مدون همراه با آموزشهایی تخصصی جهت مراحل قبل از حضور ، حین حضور و بعد از اتمام دوره برگزاری با توجه به میزان بودجه سازمان می باشد تا بتوان اهداف معینی را دنبال نمود و میزان اثرگذاری اقدامات فوق را در امر بازاریابی نرم افزارهای تولیدی و قابل ارائه سازمان مورد سنجش قرار داد. دستبابی به نتایجی مطلوب در این حضورها با دریافت مشاوره های لازم امکان پذیر خواهد بود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  بسیاری از تولیدکنندگان و یا ارائه دهندگان نرم افزارهای حسابداری و مالی به دلیل عدم اطلاع از تمامی ظرفیتها و توانمندی های موجود در نرم افزار خود در مواردی از بازار اصلی خود دور می شوند و یا مجبور به انتخاب اشتباه مشتریان خود خواهند شد. شناسایی این توانمندیها با استفاده از بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه هایی چون پاسخ گویی به سلایق کاربران ، ظرفیتهای موجود در زمان پیاده سازی نرم افزار ، میزان تطبیق ابزار با نوع نیازها در هر یک از صنایع و گروه های بهره بردار و ... لازمه تدوین برنامه های بازاریابی موثر و پاسخگو به اهداف سازمان است.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.