تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

در بسیاری از سازمانها به محض مشاهده عدم دریافت نتایج مطلوب و مورد انتظار از یک نرم افزار حسابداری راه حل تغییر آن نرم افزار در همان گام اول طرح و اجرا می شود. این اتفاق در اغلب موارد مجددا تکرار و بی حاصل می باشد. مشاوران ماهر قبل از هر تغییری ، ابتدا به بررسی نحوه پیاده سازی نرم افزار و تطبیق آن با شرایط عملیاتی و دانش نیروهای انسانی کاربر می پردازند تا در صورت امکان با اعمال روشهایی مناسب ضمن جلوگیری از تغییر نرم افزار و بروز مشکلات ناشی از آن و همچنین خروج بخش قابل توجه ای از منابع مالی در راه خرید نرم افزار جدید و هزینه های پیاده سازی آن ، سازمان را به اهداف خود در دریافت نتایج مطلوب و ارتقاء سطح کاربری و گزارش گیری برسانند.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.