تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 •  

  در بسیاری از سازمانها به محض مشاهده عدم دریافت نتایج مطلوب و مورد انتظار از یک نرم افزار حسابداری راه حل تغییر آن نرم افزار در همان گام اول طرح و اجرا می شود. این اتفاق در اغلب موارد مجددا تکرار و بی حاصل می باشد. مشاوران ماهر قبل از هر تغییری ، ابتدا به بررسی نحوه پیاده سازی نرم افزار و تطبیق آن با شرایط عملیاتی و دانش نیروهای انسانی کاربر می پردازند تا در صورت امکان با اعمال روشهایی مناسب ضمن جلوگیری از تغییر نرم افزار و بروز مشکلات ناشی از آن و همچنین خروج بخش قابل توجه ای از منابع مالی در راه خرید نرم افزار جدید و هزینه های پیاده سازی آن ، سازمان را به اهداف خود در دریافت نتایج مطلوب و ارتقاء سطح کاربری و گزارش گیری برسانند.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  نیازسنجی ، اولین گام در انتخاب یک نرم افزار حسابداری و مالی برای سازمانها و شرکتها می باشد. درک صحیح نیازها با توجه به شرایط ناشی از نوع عملیات و نحوه اجرای آنها و همچنین نوع و میزان دانش و مهارت نیروهای انسانی است که می تواند گامی موثر در انتخاب یک نرم افزار مناسب باشد. این امر نیازمند دانش و مهارتی ترکیب شده از اصول پیاده سازی نرم افزار و مهارت های تخصصی اجرایی عملیات حسابداری و مالی است.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  پیاده سازی نرم افزارها نیازمند دانش و تجربه ای خاص می باشد . این امر در حوزه نرم افزارهای حسابداری و دانش علاوه بر دانش و تجربه فوق می بایست با دانش و تجربه حسابداری و مالی و مدیریت بر پروژه های پیاده سازی نرم افزار ترکیب گردد تا بتوان نتایجی ایده آل را بدست آورد. تاثیرات این نوع خدمات را می توان از طریق سازمانهایی که بهره بردار آن بودند به مطلع شد سازمانهایی چون مشتریان ترازبین تجارت.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  انجام مذاکرات خرید نرم افزار در خصوص بهای محصول و مفاد قرارداد فروش آن تخصصی است که میتوان از مشورت با مشاوران ترازبین تجارت بهره مند شویم تا ضمن مدیریت بر هزینه تمام شده خرید و راه اندازی نرم افزار مورد انتظار ، مفاد دیگر مندرج در یک قرارداد فروش نرم افزار را به گونه ای متناسب با شرایط محصول ، امکانات و ظرفیت های مالی و انسانی بهره بردار (خریدار نرم افزار) تنظیم نمود .

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  امروزه تامین نیروهای انسانی و تیم های اجرایی امور حسابداری و مالی سازمانها و شرکتها در تمامی شاخه های آن (حسابداری مالی ، حسابداری مالیاتی و حسابرسی) نیازمند دانش و تجربه ایست که متخصصان خاص خود را طلب می کند تا بتوان با انتخاب نیروهای انسانی و تیمهای مناسب ضمن مدیریت هزینه های این حوزه از عملیات سازمان، نتایج مطلوبی را نیز دریافت نمود. مشاورینی با این تخصص می توانند در ارتقا حداکثری کسب نتایج مورد انتظار به سازمانها یاری رسانند.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  استفاده از روشهای عملیاتی موثر و بهینه در واحدهای حسابداری سازمانها و شرکتها علاوه بر تجربه اجرایی در امور حسابداری، نیازمند حضور متخصصینی با دانش و مهارت طراحی روشها و عملیات حسابداری نیز می باشد. متخصصینی که امر راه اندازی و بهبود عملیات حسابداری و مالی سازمانها و شرکتها را بارها با نتایجی مطلوب و رضایتبخش طراحی و پیاده سازی نموده اند . این بررسی ها را کافی است از مشتریانشان پیگیری نماییم.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  شناسایی دقیق و صحیح نقاط قوت و ضعف در اجرای عملیات حسابداری و مالی سازمانها و شرکتها عمدتا به راه حلهایی منطقی و مناسب منتهی می گردد. این نوع نگرش در مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار مرسوم می باشد. برای رسیدن به این هدف کافی است از دانش و مهارت متخصصینی با تجربه بهره مند گردیم.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  دریافت نتایج مطلوب از یک سیستم و روش حسابداری با مجموعه ای از فرآیندها و عملیات روزانه به همراه نرم افزارهای موجود در سازمانها وابسته به دانش و مهارت نیروهای انسانی مستقر در واحدهای حسابداری و مربوط به آن می باشد. در بسیاری از سازمانها کافی است نیروهای انسانی در همان محل فعالیت خود در سازمان ، دانش و مهارت های لازم جهت بهبود عملکرد مطابق با نیازهای تعریف شده از سوی مدیران سازمانشان را دریافت کنند. برای انتقال این دانش و تجربه می بایست از حضور مشاورانی با این نوع تخصص و دانش همراه شویم.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.