تراز کنیم تا تراز ببینیم

صفحه بلاگ

  • 11 دی

    مشخصات پشتیبان نرم افزار

    صنعت نرم افزار در طول عمر خود همواره به قشری زحمت کش و توانمند به نام کارشناسان پشتیبانی وابسته بوده و هست. افرادی که بهترین رابطه ها را بین مشتریان و تولیدکنندگان نرم افزارها ایجاد نموده اند و در کنار این مدیریت هوشمند ارتباطاتشان تمامی توان خود را در راه پیاده سازی ابزارهای نرم افزاری متناسب با مدل فرآیندی سایتهای مشتریان بکار گرفته اند.